Pet Süre Uzatıcı (24 Saat)


Hangi Slottan Çıkar?

Resim Slot
Herhangi bir drop yok.


Hangi Sandıktan Çıkar?

Resim Sandıklar
Zi Sandığı
Ent Sandığı
Chen Sandığı
Anglar Sandığı
Meley Sandığı
Hidra Sandığı
Jotun Thrym Sandığı


Üretilebilir mi?

NPC Gereken 1 Gereken 2 Gereken 3 Gereken 4 Gereken 5
Bu eşya üretilemez.